Tagged: Bauska

Vecumnieku baznīcas fasāde 0

Vecumnieku ev. lut. baznīca

Vecumnieku baznīca ir vēlīnā ampīra stilā celta vienjoma akmens-ķieģeļu mūra garenbūve ar garenass virzienā piebūvētu sakristeju un izvirzītu vairākstāvu, 55 pēdas augstu torni. To noslēdz apaļš tornītis ar pusloka kupolu. Celtnes sienās taisnstūra logailas...

123