Tagged: Kārķu baznīca

Karku-baznica-pirma 1

Kārķu ev. lut. baznīca

Kārķu evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture ir nesena, tā iesvētīta tikai 2002. gadā. Kārķu baznīca ieguvusi Latvenergo balvu konkursā “Gaišākais nams”. Kontaktinformācija: Kalpo: mācītāja p. i. Ģirts Kalniņš Kārķu pag., Valkas raj., LV-4716 Tālrunis: 64740685,...

123