Tagged: Kuldīga

katrinas-baznica 0

Kuldīgas Sv. Katrīnas ev. lut. baznīca

Baznīcas iekštelpas noformējums veidots agrā baroka jeb manierisma stilā. Tas saglabājies no 17. gs. Altāris un kancele – manierisms, tos 1660. g. darinājis Ventspils kokgriezējs Nikolass Sefrens vecākais kopā ar galdnieku E.Tīsenu. Altāra retablā...

123