Tagged: Laulības

Gramata_Lauliba_vaks_web 0

Laulība kā īpaša dāvana

Guntara un Janas Baikovu grāmata „Laulība starp radīšanu un mūžību” ir lūkošanās uz laulību rosinot atcerēties, ka tā ir Dieva dāvana cilvēkiem – dāvana piedzīvot savstarpējās attiecības, kas sākas ar mīlestību. Piedāvājam ielūkoties grāmatas...

laulības 0

Laulības

Laulība ir divu cilvēku attiecību nākamais posms, kas cilvēkam vienlaikus ir gan apsolījuma došana, gan iespēja tās izdzīvot jaunā kvalitātē. Un tomēr ‘laulība’ ir arī kas vairāk – solījumu jūs dodat ne tikai viens...

saderināšanās gredzens © Dreamstime 0

Saderināšanās

Saderināšanās vēsturiski bija vienošanās par precībām, kas deva garantijas saderināto vecākiem un kam bija vairāk materiāls kā romantisks pamats. Saderināšanas perioda loma vēsturiski savukārt ir saistīta ar baznīcas nostāju, ka par konkrēta pāra saderināšanos...

laulību reģistrācija 0

Laulību reģistrācija un ko saka likumdošana

Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu ( laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē Civillikums un Civilstāvokļa akta likums. Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā...

123